Kira Pencen | Lamanwebinfo.com

Cari Di Sini

Kategori

Bookmark This

Add to Technorati Favorites

Archives

Domain dan Hosting

Pengiraan Pencen dan Bayaran Ganjaran Secara Online Untuk Kakitangan Awam

Originally posted 2010-01-26 14:32:20. Republished by Blog Post PromoterKemudahan pengiraan pencen yang disediakan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) ini adalah merupakan satu kebaikan kepada kakitangan awam golongan guru terutamanya. Dengan adanya kemudahan sepeti ini golongan ini tidak perlu lagi melutut atau meminta belas kasihan kepada Pembantu Tadbir (PT) atau Ketua Kerani (CC) di sekolah untuk mengetahui [...]